Asiakkaan toiveesta lopputulokseen – erään projektin tarina

11.04.2018

Vuoden 2017 syksyllä Asiakas otti theFIRMAan yhteyttä ja esitteli uuden sovellusideansa. Heidän toiveissaan oli saada käyttöönsä uusi brändättävä kyselyjärjestelmä, joka toimisi sekä online- että offline-ympäristöissä. Alun perin heidän toiveenaan oli, että theFIRMA kehittäisi tällaisen sovelluksen alusta loppuun. Aikataulurajoitteiden vuoksi siirryttiin kuitenkin toisenlaiseen ratkaisuun: Asiakkaan toiminnallisuustoiveiden perusteella luotiin vaatimusmäärittely, jonka perusteella opiskelijatyöryhmän jäsenet etsivät ja tarkastelivat jo olemassa olevia kyselyjärjestelmiä.

Projekti alkoi vaatimusmäärittelyn koostamisella, ja samanaikaisesti osa opiskelijoista jo etsi ja testasi tarjolla olleita ratkaisuja. Vaatimusmäärittelyn valmistuttua sen avulla voitiin vaihtoehtoja rajata vain muutamaan lupaavimpaan. Määrittelyä vastasivat parhaiten LimeSurvey- ja Nest Forms -nimiset järjestelmät.

Nest Forms on kohtuullisesti hinnoiteltu, melko monipuolinen järjestelmä, joka sisältää mobiilisovelluksen sekä helppokäyttöisen web-käyttöliittymän, jolla muun muassa kasataan kyselylomakkeet. Vaikka Nest Forms toimii myös offline-tilassa, tallentuu sen verkossa oleva data ulkoiseen, palveluntarjoajan omaan tietokantaan.  Brändäysvaihtoehdot ovat kuitenkin varsin rajalliset, rajoittuen lähinnä logoon sekä kysymysten taustalla olevaan väriin.

LimeSurvey on avoimen lähdekoodin ratkaisu, joka vaatii asennukseensa palvelimen, joka kykenee suorittamaan PHP-skriptejä ja jossa voidaan hyödyntää MySQL-tietokantoja. Avoimuutensa ansiosta se on hyvin laajasti muokattava, mahdollistaen suuren määrän erilaisia kyselyrakenteita ja kysymystyyppejä. LimeSurvey sisältää myös Template Editor -näkymän, jonka kautta voidaan luoda visuaalisesti näyttäviä teemoja, joita valitut lomakkeet käyttävät. Itsessään LimeSurvey ei tarjoa offline-toiminnallisuuksia, mutta sen apuna voidaan käyttää Offline Surveys -mobiilisovellusta, jonka perustoiminnot ovat ilmaisia (kuten kyselyihin vastaaminen offline-ympäristössä), mutta automaattinen synkronointi verkossa olevaan tietokantaan on maksullinen.

 

Lupaavimmista vaihtoehdoista Asiakas valitsi LimeSurveyn, ja opiskelijatyöryhmä lähti tämän jälkeen heti suunnittelemaan esimerkkiä brändäysteemasta ja ohjeita LimeSurveyn käyttöön niin Asiakkaalle kuin heidän yhteyshenkilöilleen. Luoduista teemavaihtoehdoista löydettiin Asiakkaalle varsin nopeasti miellyttävä pohja, josta kasattiin muutamia variaatioita. LimeSurvey-ohjeet sisälsivät kaikki lomakkeiden tekoon tarvittavat tiedot, teemaeditorin perustietoja, käyttäjätilien ja kyselyavaimien alustuksen sekä kuvauksen Offline Surveys -sovelluksen vaatimista erityistoimista web-käyttöliittymän puolella. Myös itse Offline Surveys -sovelluksen käyttöön luotiin ohjeet.

Projekti saatettiin päätökseen marraskuun puolivälissä, ja tuotoksina olivat alustava vaatimusmäärittely, uusi kyselyteema (jossa kaksi värivariaatiota), yksinkertaisen kyselyn kopioitava rakenne- ja asetuspohja sekä ohjeet. Projekti eteni varsin ripeästi ilman kriittisiä ongelmakohtia, ja Asiakas oli tuloksiin tyytyväinen.

Teksti: Ville Kentala, Turun AMK

 

Linkkejä:

https://www.nestforms.com/

https://www.limesurvey.org/.

https://www.offlinesurveys.com/