Digitalisaatiota ei kannata pelätä, se tulee kuitenkin

24.09.2018

Eräs Hot Potato -hankkeen asiakkaista oli Taitajien Toimipiste, joka on suomalainen verkossa toimiva työtehtävien laskutuspalvelu. Taitajien Toimipisteen kautta voi kuka tahansa yksityishenkilö laskuttaa työnsä ilman oman yrityksen perustamista, sillä yritys hoitaa kaiken byrokratian ja paperityöt käyttäjän puolesta laskutuksesta palkanmaksuun. Yrittäjille Taitajien Toimipisteen palvelut mahdollistavat työn ostamisen helposti laskulla. Toimipiste hoitaa palkanmaksun ja siitä aiheutuvat paperityöt, ilmoitukset, vakuuttamiset ja verotuksen.

Taitajien Toimipisteen toimitusjohtaja Harri Johanssonin mukaan digitaalisuus on heille elinehto. Yrityksen kaikki toiminta tapahtuu verkossa ja toimintatapojen sekä prosessien kehityksen kannalta digitalisaatio on avainasemassa. Hot Potato -hankkeessa Taitajien Toimipisteen laskutuspalvelun palkanmaksuosuuden automatisointia lisättiin. Uusi palkkalaskuri on otettu ilolla vastaan, ja käyttäjille laskuri näkyykin entistä monipuolisempana työkaluna. “Palkkalaskurin uudistus on upea juttu ja säästää sekä aikaa että varmentaa laskennan oikeellisuuden”, kertoo Harri (kuvassa).

Yksi Hot Potato -hankkeen keskeisistä ajatuksista on se, että digitalisaatio ja hankkeessa tehdyt digitaaliset ratkaisut kasvattavat yrittäjien työtyytyväisyyttä. Taitajien Toimipisteen tapauksessa näin kävikin. Yrittäjän arki helpottui, koska manuaalista käsittelyä vaativien tehtävien automatisointi tehosti työtä ja samalla lyhensi työpäivien pituutta.

Palkkalaskurin automatisointi toteutettiin opiskelijatyönä Turun ammattikorkeakoulu Oy:ssa toimivassa theFIRMA-nimisessä opiskelijoiden projektioppimisympäristössä. Hankkeen aikana työskentely oppilaitoksen ja opiskelijoiden kanssa tuli myös yrittäjälle tutuksi. Harri toteaakin, että tällaisessa ympäristössä tulee muistaa, että projekti on opiskelijoille oppimisprosessi, eivätkä he ole vielä alan ammattilaisia. Projektien aikatauluissa tulee varata riittävästi aikaa asioiden opetteluun sekä opiskelijoiden ammatillisen kasvun kehittymiseen. Mutta parhaimmillaan yhteistyö oppilaitoksen kanssa kantaa myös hedelmää yrittäjälle. “Opiskelijoita kannattaa kuunnella, koska tuoreilla ja nuorilla silmillä katsoo asioita eri näkökulmasta ja uusi näkökulma voi tuoda hyvinkin toteuttamiskelpoisia ideoita yrittäjän arkeen”, vinkkaa Harri.

Lisätietoja projektioppimisympäristöstä: https://thefirma.fi/

 

Teksti: Sanna Määttä, Turun AMK

Kuva: Harri Johansson, Taitajien Toimipiste, https://toimipiste.fi/