Ei yksin kannata murjottaa, jos reilun kaverin mukaan saa…

26.06.2018

Suomessa jo reilusti yli puolet yrittäjistä on yksinyrittäjiä [1]. Tämä tarkoittaa noin 180 000 yrittäjää. Onneksi yksinyrittäjänkään ei ole pakko yrittää selvitä kaikesta yksin. Monet yrittäjät ulkoistavat esimerkiksi taloushallinnon tai kotisivujen ylläpidon. Myös toiminnan digitalisaation voi ulkoistaa. Alla kuvatussa Hot Potato -hankkeen asiakasprojektissa yksinyrittäjä halusi kokeilla tarjoamansa koulutuspalvelun tarjoamista digitaalisena. Hot Potaton tiimi auttoi yrittäjää toteuttamaan kokeilun ja toimi ”reiluna kaverina”, kun kaikki ei aina menekään ihan suunnitelmien mukaan.

Alkutilanteessa tiimimme istui alas yrittäjän kanssa kuulemaan ajatuksia ja ideoita digitalisaatiosta. ”Digitaalinen koulutus, somemarkkinointi, sähköinen maksaminen”. Yrittäjällä oli selkeä suunta, mihin hän halusi toimintaansa kehittää. Hot Potato -tiimi toi keskusteluun oman asiantuntijuutensa. ”Oppimisalustoja on tarjolla monenlaisia. Halutaanko mukaan videota? Vain tekstiä? Onko tarve interaktiiviseen toimintaan? Oppimisalustoja on myös ilmaisia.” Yhdessä punnitsimme myös, mihin kannattaisi panostaa. ”Onko sähköinen maksaminen tässä vaiheessa oleellinen parannus toimintaan vai keskittyisimmekö sähköiseen palveluun ja sen markkinoinnin kokeiluun?”

Toteutusvaiheessa yrittäjä itse otti vastuun sisällön tuottamisesta niin markkinointimateriaaliin kuin koulutukseenkin. Hot Potato -tiimi selvitti oppimisalustan liittämistä yrittäjän kotisivuille ja auttoi, kun tässä ilmeni ongelmia.

Hot Potato -tiimi laati myös somemarkkinointisuunnitelman yrittäjälle, jota seuraamalla voi kehittä omaa markkinointiaan ja kokeilla, mikä kanava olisi se omaan toimintaan sopivin. Lisäksi tiimi järjesti testauksen, jossa uutta sähköistä koulutusta testattiin. Testauksen tulokset olivat varsin myönteisiä. Sähköisen koulutuksen alustaksi valikoitunut MOODLE vaikutti sopivan tähän käyttötarkoituskeen erinomaisesti. Projekti on nyt loppupalaveria vaille valmis, ja kysyimme yrittäjältä, miten hän oli projektin kokenut:

”Yksinyrittäjänä joutuu miettimään ja suunnittelemaan tarkkaan, mitä tekee itse ja missä käyttää ulkopuolista palvelua apuna. Aika on rajallista, eikä oma osaaminen riitä kaikkeen. Paljon joutuu selvittämään asioita jo siinä vaiheessa, että tietää minkälaista palvelua tarvitsee. Ja siitä huolimatta vastaan tulee yllätyksiä, joita ei ole osannut ottaa huomioon.

Luotettavien ja osaavien yhteistyökumppaneiden löytäminen on oleellista kaikessa toiminnassa. Erityisen tärkeää se on projekteissa, joista ei itse hallitse kuin pääpiirteettäin. Parasta tässä on ollut juuri luottamus vastapuolen osaamiseen ja haluun ratkaista eteen tulleet ongelmat, jotka eivät ole mitenkään johtuneet heistä. Unettomia öitä ei ole tarvinnut viettää, eikä muutenkaan stressata asian suhteen.

Voin todella suositella heidän ammattitaitoisia palveluitaan muillekin. ”

[1] https://www.yrittajat.fi/yrittajat/yksinyrittajat

Teksti: Lauri Keinänen ja Reetta Raitoharju, Turun ammattikorkeakoulu