Koko Suomi kylvää perunaa

11.06.2018

Kevään edetessä kauppoihin on alkanut ilmestyä ulkomaisia uusia perunoita, ja suomalaiset jo vesi kielellä odottavat ensimmäisiä kotimaisia uusia perunoita. Me Hot Potatossa olemme kädet savessa yritysten kuumia perunoita kylvämässä, kehittämässä ja kasvattamassa. Kuumat perunat liittyvät digitalisaatioon, pelillistämiseen ja tietojohtamiseen. Asiakkaiden tarpeiden mukaan kuumat perunat kohdennetaan asiakasrajapintaan, sisäisiin prosesseihin ja johtamiskäytäntöihin.

Hot Potato -hankkeemme on kestoltaan kaksivuotinen päättyen 2018 lopussa. Kaksivuotisessa sorvissa kuumia perunoita käydään läpi 50 yrityksen kanssa ympäri Suomen maan. Sorvia pyörittävät Turun ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto – yritysten kanssa yhdessä, totta kai.

Kuvassa 1. näkyy Suomen yhdeksän maakuntaa, joissa olemme yritysten kuumia perunoita ehtineet työstämään. Toisin sanottuna olemme siis Varsinais-Suomen lisäksi pyöritelleet sorvia Pirkanmaalla, Pohjois- ja Etelä-Pohjanmaalla, Pohjois-Savolla, Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä, Kainuussa ja Etelä-Savossa.

Kuva 1. Hot Potato maakunnissa

Olemme jo useiden vuosien ajan tehneet tiivistä työtä erityisesti Varsinais-Suomessa sijaitsevien yritysten kanssa. Hot Potaton myötä on ollut hienoa systemaattisesti laajentaa yhteistyötä koko Suomen alueella. Kun molempien korkeakoulujen sorveja pyöritetään pääsääntöisesti Turussa, niin yhteistyöverkoston maantieteellinen laajentaminen on vaatinut paitsi digitaalisten työkalujen tarkastelua, myös uudenlaista rakennetta projektin toteutukseen. Kun pääosa asiakkaan kanssa olevista palavereista käydään verkon välityksellä, tulee luottamussuhteen rakentamista suunnitella erityisellä herkkyydellä.

Demos Helsinki on kirjoittanut mainion artikkelin aiheesta: Vuorovaikutuksen digitalisoituminen muokkaa luottamussuhteita. Esimerkiksi jakamistaloudella luottamuksen merkitys korostuu, kun tavaroiden lainaus ja majapaikan tarjonta tuntemattomille ihmisille tapahtuu verkossa. Tällöin luottamusta tukevien rakenteiden, kuten online-profiileihin sidotut mainemekanismit, rooli luottamuksen luonnissa palveluun ja henkilöihin nousee arvoonsa. Tuntemattomien ihmisten kanssa toimiminen voi näyttäytyä riskinä ja siksi esimerkiksi verkkopalveluissa käyttäjäprofiilit, yhteistyöneuvottelut ja palaute vuorovaikutuskumppaneille ovat merkittävässä roolissa luottamuksen rakentamisessa.

Hot Potaton osalta kehitämme parhaillaan blogiamme, johon tulee esittelyt kaikista asiantuntijoistamme, jotka pyörittävät sorvia erilaisissa nopean kokeilun kuumissa perunoissa. Tältä osin pyrimme rakentamaan luottamusta paitsi käynnissä oleviin yhteistyöprojekteihimme, myös potentiaalisiin uusiin projekteihin. Tiimimme lisäksi meillä on ulkoinen julkaisutoimikunta, jossa korkeakoulumme asiantuntijat sekä Taina Koskinen Citrus Solutions Oy:stä ja Pekka Pirhonen Humap Oy:stä sparraavat toimintaamme ja blogien sisältöä varmistaaksemme sen, että blogeissa jaetut kokemukset projekteistamme luovat myös innostusta lukijoissamme oman kuuman perunan kartoittamiseen.

Kartta osoittaa sen, että olemme jo saaneet tehtyä mainioita avauksia eri maakuntiin rakentamaan yhdessä yritysten kanssa tuottavuuteen ja työhyvinvointiin liittyviä nopean kokeilun kehitysprojekteja. Samalla kartta myös kertoo, että tilaa on. Tämä onkin avoin kutsu: mikä on yrityksenne kuuma peruna? Hot Potatoon mahtuu vielä uusia mahtavia projekteja mukaan, joten kutsukaan meidät kylään (face-to-face tai virtuaalisesti – molemmat sopivat), niin lähdetään yhdessä pohtimaan sopivia askeleita nopeaan kokeiluun!

Teksti: Marika Säisä, Turun ammattikorkeakoulu Oy

Karttakuva: Victoria Jelisejeva, Turun ammattikorkeakoulu Oy