Tietojohtaminen terveysteknologia-alan pk-yrityksissä

17.04.2018

Tuottavuus ja sen johtaminen ovat yritystoiminnan keskeisiä haasteita. Aihetta lähestytään tänä päivänä hyvin useasti tiedolla johtamisen näkökulmasta. Tiedolla johtamista tai tietojohtamista tarkastellaan hyvin pitkälti IT Governance- ja Knowledge Management -tutkimusalueiden kautta. Kansantalouden tasolla tuottavuutta voidaan tarkastella tilastoindikaattoreiden avulla, mutta niistä on kuitenkin vaikea tunnistaa pk-yritysten arkisten rutiinien ja tuottavuuden välistä yhteyttä. Tiedolla johtamisesta onkin tullut kiinnostava elementti myös pk-yrityksissä. Tiedolla johtaminen saatetaan ajatella suppeasti tarkoittavan ainoastaan “oikeaa tietoa, oikeille ihmisille, oikeaan aikaan”, mutta tiedolla johtaminen tarkoittaa myös laajempaa tiedon hyödyntämistä. Jotta pk-yrityksessä pystytään hyödyntämään tiedolla johtamista, tulee pystyä tunnistamaan, mitä yrityksessä ollaan tekemässä ja miten luodaan arvoa asiakkaille, henkilöstölle ja yhteiskunnalle. Perustana toimii tietoresurssien tunnistaminen, johtaminen ja tiedon hyödyntäminen.

Tietojohtamisen merkitystä terveysteknologia-alan pk-yrityksissä kartoittaneessa pro gradu -tutkielmassa (Huusko 2016) havaittiin, että terveysteknologia-alan pk-yritykset ymmärtävät tietojohtamisen pääosin samalla tavalla kuin kirjallisuudessa on esitetty pk-yritysten tietojohtamisesta. Terveysteknologiayritykset eivät kuitenkaan olleet ottaneet tietojohtamisen konsepteja omakseen eikä niillä ollut tarvittavia resursseja tietojohtamiselle. Tutkielmaan osallistuneet terveysalan pk-yritykset (n=25) eivät kokeneet tietojohtamista tärkeäksi, vaikka sen nähtiinkin olevan yhteydessä yrityksen taloudelliseen menestykseen tekemällä tieto tuottavaksi.

Miten sitten terveysalan pk-yrityksille saataisiin luotua malleja ja työkaluja, joilla myös nämä yritykset pystyisivät hyödyntämään ja hyötymään tiedolla johtamisesta? Hyötyisivätkö terveysalan pk-yritykset esimerkiksi Hot Potato -hankkeessa tehtävistä arvonluonnin perustana olevien tietoresurssien tunnistamisesta, kuten esimerkiksi henkilöstön osaamisen kartoittamisesta, organisaation toimintaprosessien ja niihin liittyvien tietovirtojen mallintamisesta? Terveysalan pk-yrittäjä – ota rohkeasti yhteyttä Hot Potato -hankkeen toimijoihin ja lähde vahvistamaan yrityksesi tuottavuutta.

Teksti: Elina Kontio, Turun AMK

 

Lähteet:

Huusko, Juhamatti 2016: Tietojohtamisen merkitys terveysteknologia-alan pk-yrityksissä Pro gradu -tutkielma, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto

Rantanen, H., Rantala, T. & Pekkola, S. (2015) Tuottavuuden kehittämisen esteet – Suomi eilen ja tänään. LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports No. 38. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT Lahti.

Laihonen, H., Jääskeläinen, A. and Pekkola, S. (2014) “Measuring Performance of a Service System – from organizations to customer-perceived performance“, Measuring Business Excellence, 18(3), pp. 73–86.