Työhyvinvointia digitaalisista ratkaisuista

05.09.2018

Mitä sinulle tulee mieleen työhyvinvoinnista? Ehkä työnantajan tarjoamat liikuntasetelit? Tai tyky-päivät? Mahdollisesti teatterimatkat tai sählyvuoro?

Entä mitä sinulle tulee mieleen digitaalisista ratkaisuista työhyvinvoinnin kehittämisessä? Ehkä kymmenen uutisten loppukevennys, jossa hauska pieni robotti ohjaa taukojumppaa työpaikalla? Kenties aktiivisuusrannekkeet? Monille saattaa tulla mieleen ajatus: ”Eiköhän se digitalisaatio lähinnä vähennä työtyytyväisyyttä.”

Työhyvinvoinnista puhuttaessa usein ajatellaan erilaisia toimenpiteitä, kuten liikuntamahdollisuuksien tai yhteistoiminnan järjestämistä. Kuitenkin nämä ovat vain jäävuoren huippu varsinaisen työhyvinvoinnin perustuessa itse työn tekemiseen ja sen ominaisuuksiin. Työhyvinvointiin vaikuttavat tutkimusten mukaan lukuisat asiat, kuten esimerkiksi työn nautittavuus, työn tekemisen tehokkuus, työpaikan toimintatavat sekä vaikutusmahdollisuudet omaan työhön. Työhyvinvointiin voidaankin lisätä tehokkaimmin pureutuen itse työn tekemisen epäkohtiin.

Työn tekemistä voidaan kehittää monilla tavoilla digitaalisten ratkaisujen avulla. Hot Potato -hankkeessa yhtenä kantavana ajatuksena on ollut, että kaikkien digitaalisten uudistusten tulisi vaikuttaa postitiivisesti myös työtyytyväisyyteen. Jotta pystyisimme tämä osoittamaan, olemme asiakasprojektien aluksi ja lopuksi toteuttaneet työtyytyväisyyskyselyn. Näiden kyselyiden avulla seuraamme digitaalisen muutoksen mahdollisia vaikutuksia tehokkuuden lisäksi myös työtyytyväisyyteen. Käyttämämme lomake koostuu työhyvinvointitutkimuksessa käytetyistä väittämistä, joista olen tähän poiminut kolme.

Minulla on liian paljon töitä

Se, että tuntuu, että työtä on liikaa, ei välttämättä johdu työn määrästä, vaan siitä, että työ on huonosti organisoitua tai että työvälineet eivät ole ajan tasalla. Ajantasainen asiakasrekisteri tai toiminnanohjausjärjestelmä voivatkin olla investointeja omaan hyvinvointiin.

Käytän työssäni aikaa olennaisiin asioihin

Tämä on ehkä olennaisin työtyytyväisyyden osa-alue, johon työtä digitalisoimalla voidaan vaikuttaa. Monet päivittäisistä rutiineista ja aikaa vievistä tehtävistä ovat asioita, joita ei mielletä työn ”olennaisiksi asioiksi”, mutta jotka on vain pakko tehdä. Vai onko? Ehkä olisi paikka manuaalisen työn sijaan kokeilla digitaalisia ratkaisuja.

Tunnen ylpeyttä työni tekemisestä

Jos leikkaa ja liimaa tilaustietoja päivästä toiseen Excelistä toiseen tai vastailee turhautuneiden asiakkaisen soittoihin, kun nettisivuilta ei löydy heidän toivomiaan palveluja, voi ylpeys omasta työstä tuntua kaukaiselta haaveelta. Omien nettisivujen päivittäminen nykypäivän tarpeita vastaavaksi tai omien tilausprosessien sähköistämien voivat asiakastyytyväisyyden lisäksi lisätä myös työtyytyväisyyttä.

Varsinkin pk-yrittäjien kannattaisi pohtia omaa jaksamistaan ja työhyvinvointiaan. Työhyvinvointi ei ole vain suuryritysten yksinoikeus vain myös pienissä yrityksissä siihen kannattaa panostaa. Työn digitalisointi on tietenkin vain yksi näkökulma työtyytyväisyyden kehittämiseen, mutta mikäli hikikarpalot kipuavat otsalle, kun edes miettii digitaalisia uudistuksia, voi lohduttautua ajatuksella, että hetken tuska voikin johtaa ihan uudenlaiseen työn tekemisen iloon.

Teksti: Reetta Raitoharju, Turun AMK