Hot Potaton juuret

27.02.2018

Peruna on jännä kasvi. Juurissa kasvaa mukuloita ja pimeys on pelkästään hyvästä. Samaa tapahtuu yrityksissä: yrityksen toiminnan ytimessä kasvaa osaamista ja tulosta, mutta niitä ei tuoda näkyviin. Vasta kun aika on kypsä, tuote tuodaan päivänvaloon ja myydään mitä ehditään. Tosin samaan aikaan moni muu on tehnyt samaa…

Siksi Hot Potato. Me ehdotamme, että yrityksen kuuma peruna tuodaan kokeiltavaksi päivänvaloon jo paljon aikaisemmin. Nopea kokeilu sisältää keihäänkärkinä digitalisaation, pelillistämisen ja tietojohtamisen, joita sovitetaan asiakasrajapintaan, sisäisiin prosesseihin ja johtamiskäytäntöihin. Menetelmämme suojaa aran idean (mukulan) liialta valolta ja katseilta, mutta tarjoaa sille kasvupiikin: idea jalostuu, osallistujat saavat kokemuksen ideasta ja sen vaikutuksista ja siten lisätietoa päätöksentekoa varten. Muutos- tai tässä tapauksessa muussiprosessi voidaan tämän jälkeen käynnistää paremman tiedon varassa.

Tästä on Hot Potatossa kyse: nopeat kokeilut tempaavat mukaansa yritykset kokemukselliseen kehitystoimintaan, jossa digitalisaation ja tietotekniikan hyvät puolet ovat hallitusti läsnä.

”Jokainen voi opettaa jotakin, jokainen voi oppia jotakin”

Volvo Group on työskennellyt viimeiset 10 vuotta avoimen prosessin innovointia hyödyntäen eri valmistuspaikoissaan. Yhtenä tavoitteena on luoda kuorma-autotehdasverkoston kesken ”kultainen standardi” vuoden 2018 aikana. Yrityksen avoimen innovointiprosessiohjelman avulla kerätään parhaat käytänteet eri tehtaista kansainväliseen tietokantaan, joka on käytössä kaikissa Volvo Groupin tehtaissa. Lisäksi vuosittain järjestetään kymmenisen konferenssia, johon osallistuu 200–300 työntekijää yrityksen eri yksiköistä. Konferenssin tavoitteena on jakaa tietoa ja näin ollen slogan ”Everyone has something to teach; everyone has something to learn” kuvaakin hyvin avoimen prosessin innovointia yrityksessä. (von Krogh, Netland & Wörter, 2017).

Blogissamme marssitamme estradille mukuloita ja kuumia perunoita – kokemuksia kokeiluista ja niiden vaikutuksista yritysten tuottavuuteen ja henkilöstön hyvinvointiin. Lue, tutustu ja innostu!

Blogin avauksen yhteydessä esitämme avoimen kutsun: lähde mukaan nopeaan kokeiluun! Teemme Hot Potato -hankkeessa vuosien 2017–2018 aikana 50 kuumaa kokeilua yritysten kanssa ympäri Suomen. Onko Teidän yrityksenne seuraava Kuuma Peruna?

Teksti: Marika Säisä, Turun AMK, ja Antti Tuomisto, TY

 

Lähteet:

von Krogh, G., Netland, T., Wörter, M. (2017). Winning With Open Process Innovation. MITSloan Management Review. https://sloanreview.mit.edu/article/winning-with-open-process-innovation/